Regulamin

Regulamin sprzedaży znakowanej ceramiki reklamowej dla branży Horeca/ Beauty&SPA

 

1. Postanowienia ogólne

    1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży znakowanej ceramiki reklamowej dla branży Horeca/ Beauty &SPA przez Ivory Ceramics Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz obowiązki i prawa Klienta.
    1.2. Składając zamówienie, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
    1.3. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wykonanych realizacji na potrzeby przygotowania katalogu naszych produktów, prezentacji oferty firmy, umieszczenia na stronie internetowej Ivory Ceramics i innych celach prezentacji naszych produktów.
    1.4. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

2. Zamówienia

    2.1. Zamówienia należy składać pisemnie: pocztą email anita.bryl@ivory.com.pl
    2.2. Pliki graficzne bez wyjątku dostarczane są drogą mailową.
    2.3. Istnie możliwość zamówienia produktów, których nie ma w ofercie Gastroprint oraz wykonanie znakowania na materiale powierzonym
    2.4. Minimalna ilość jednorazowego zamówienia produktów wynosi: 24 szt. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo uzgadniany. Z zasady jest to od 8 do 15 dni roboczych.
    2.5. Istnieje możliwość realizacji w skróconym terminie (5 dni roboczych), w trybie produkcji Last Minute. Przyspieszone tryby realizacji zamówień wymaga każdorazowo potwierdzenia przez handlowca i wiąże się z dodatkowymi opłatami zawartymi w cenniku.
   2.6. Realizacja następuje z chwilą przyjęcia zamówienia wraz z zaakceptowanymi plikami graficznymi i jego potwierdzenia przez handlowca.
   2.7. Potwierdzenie realizacji zamówienia stwierdza poprawność jego wcześniej ustalonych warunków realizacji.
   2.8. Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana nie później niż w ciągu 24h od ich akceptacji. (nie dotyczy zamówień Last Minute)
   2.9.1 Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli następuje odstępstwo/redukcja w ilości zamówionego towaru do 5% całkowitej zamówionej ilości. Oczywiście z uwzględnieniem powstałej różnicy na fakturze. (Informacja: Straty ilościowe występujące losowo w procesie wypału w piecach wysokotemperaturowych do wypału nadruków na porcelanie są naturalne dla tego procesu. Może zdarzyć się więc że w momencie zakończenia produkcji zlecenia zapas danego modelu kubka jest wyczerpany). Wyprodukowanie dodatkowych sztuk jest możliwe wyłącznie w przypadkach, kiedy pozwala na to technologia zdobienia, a towar jest wysyłany w późniejszym terminie niż potwierdzony umową zakupu. Faktura sprzedaży zostaje wystawiona na rzeczywiście wyprodukowany nakład, w
terminie do 7 dni od daty wysyłki.
   2.9.2 W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją – koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej i inne (*tabela).
Rezygnacja z zamówienia jest wykluczona po wypaleniu nadruku lub całkowitym wykonaniem innej formy zdobienia.
*Dla innych przypadków, koszty rezygnacji z zamówienia reguluje poniższe zestawienie:

 

Przed drukiem klisz

0 zł (druk bezpośredni oraz kalkomania)

Po przygotowaniu klisz

50% wartości przygotowalni (druk bezpośredni
oraz kalkomania)

Po przygotowaniu klisz oraz sit

100% kosztów przygotowalni

Kalka wydrukowana:     

60% ceny nadruku

Kalka wydrukowana i wyklejona

100 % ceny nadruku

Asortyment po wypale

100% wartości zamówienia

Druk bezpośredni wydruk (bez wypału)               

100% wartości zamówienia


 

3. Ceny i płatności

    3.1. Ceny znakowanej ceramiki reklamowej dla branży Horeca/ Beauty&SPA są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia na podstawie ilości, rodzaju produktów oraz wybranego sposobu znakowania.
    3.2. Klient otrzymuje wycenę zamówienia wraz z potwierdzeniem zamówienia drogą mailową na podany przez Klienta adres elektronicznej z obowiązkiem potwierdzenia jej otrzymania.
    3.3. Na życzenie klienta możemy wykonać próbny produkt- koszt wykonania próby wg cennika
    3.4. Trzy pierwsze zamówienia objęte są stuprocentową przedpłatą, kolejne według indywidualnych ustaleń z działem handlowym.
    3.5. Nie uregulowanie zobowiązań w terminie powoduje zmianę formy płatności na przedpłatę na kolejne zlecenie i może skutkować wstrzymaniem wysyłki kolejnego zamówienia. Przy dużych zamówieniach (wartość 50 000 zł/netto i więcej) dla klientów z płatnością odroczoną mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia w postaci zaliczki.
    3.6. W przypadku zwłoki w zapłacie zaliczki terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie proporcjonalnie do okresu zwłoki.

4. Znakowanie

    4.1. Proces znakowania ceramiki reklamowej dla branży Horeca jest wykonywany zgodnie z dostarczonym przez Klienta projektem graficznym oraz techniką wskazaną w zamówieniu.
    4.2. Techniki zdobienia dostępne są na Naszej stronie internetowej w zakładce www.ivoryhoreca.com
    4.3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie projektu graficznego w odpowiednim formacie i rozdzielczości zgodnie z wymaganiami firmy.
    4.4. Dopuszczamy do 15% odstępstwa kolorystycznego na porcelanie względem projektu graficznego.
    4.5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość znakowania, jeśli projekt graficzny dostarczony przez Klienta jest niskiej jakości lub nie spełnia wymagań.

 

 

Technologia

Materiały

Odporność na zmywanie w zmywarce

Kalkomania ceramiczna

Porcelana i ceramika

Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

 

Szkło

Odporności na zmywanie w zmywarkach minimum 250 cykli

Kalkomania ceramiczna nadruk złotem i/lub platyną
 

Porcelana i ceramika

Brak odporności na zmywanie w zmywarkach

Sensitive Touch

Porcelana i ceramika

Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

Sensitive Touch Color

Porcelana i ceramika

Barwienie zachowuje swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 400 cykli zmywania w domowych zmywarkach lub przez okres 1 roku.

Grawer laserowy

Porcelana i ceramika

Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

Basecolor

Porcelana

Pełna odporność na zmywanie w zmywarkach

 

 

5. Certyfikowanie produktów

    5.1. Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do
deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.
    5.2. Z powodu specyfiki procesu produkcyjnego ceramiki reklamowej oraz norm wyznaczonych w powyższych aktach prawnych badaniom certyfikacyjnym poddaje się wyłącznie produkty z docelowym nadrukiem. Oczywiście na indywidualne zapytanie możemy certyfikować odpłatnie dowolny kubek z Państwa nadrukiem w niezależnym laboratorium.
    5.3. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.
Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego ceramiki reklamowej oraz norm wyznaczonych w powyższych aktach prawnych badaniom certyfikacyjnym poddaje się wyłącznie produkty nadrukiem. Posiadamy stosowne atesty bezpieczeństwa użytkowania dla naszych produktów i technologii zdobień.
    5.4. Na Państwa indywidualne zapytanie poddamy badaniom dowolny produkt z Państwa nadrukiem w niezależnym laboratorium.

Takie badanie i uzyskanie stosownych certyfikatów jest odpłatne. Koszt badania każdorazowo potwierdza opiekun handlowy. Jego koszt uzależniony jest od zakresu prowadzonej analizy.
Możliwe jest wykonanie badań w zakresie migracji metali ciężkich, odporności na szok termiczny, siły uchwytu, użytkowania produktu w kuchence mikrofalowej, odporności na uderzenia. Wymienione badania dotyczą bezpieczeństwa produktu i potwierdzają możliwość kontaktu z żywnością.
Certyfikowanie dotyczy również kwestii odporności zdobień na zmywanie w zmywarkach. W takim badaniu potwierdzamy dodatkowo gwarancję, jakiej udzielamy w tym zakresie, dla poszczególnych technik zdobienia.

6. Dostawa

    6.1. Termin dostawy znakowanej ceramiki reklamowej dla branży Horeca/Beauty&SPA jest uzgadniany indywidualnie z Klientem i zależy od ilości oraz rodzaju zamówionych produktów.
    6.2. Koszt dostawy jest określany indywidualnie dla każdego zamówienia na podstawie ilości, rozmiaru i wagi produktów oraz miejsca dostawy.
    6.3. Firma dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało dostarczone w umówionym terminie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika.
    6.4. Dostawa do ilości 2000 szt. odbywa się na koszt zleceniodawcy. W przypadku zamówień powyżej 2.000 szt. dostawa odbywa się na koszt firmy Ivory Ceramics w jedno wskazane miejsce na terenie całego kraju.
    6.5 W przypadku, gdy transport organizowany jest na koszt Ivory Ceramics, wszelkie koszty dodatkowe związane z opóźnieniem i/lub odmową odbioru, które wystąpiły z przyczyn (w szczególności tzw. Koszty postojowego i ew. składowania, ponownego transportu) ponosi Klient.
    6.6. Dostawy realizowane są do podmiotów gospodarczych.

7. Reklamacje

    7.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku otrzymania znakowanej ceramiki reklamowej dla branży Horeca/Beauty&SPA uszkodzonej lub niezgodnej z zamówieniem.
    7.2. Reklamację należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania towaru, pisemnie.
    7.3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

8. Ochrona danych osobowych

    8.1. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    8.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

9. Postanowienia końcowe

    9.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
    9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
    9.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od [data] i jest dostępny na stronie internetowej firmy.